Over ons

 • Ontstaan vanuit een schrijnend tekort aan geschikte dag- en woonondersteuning voor mensen met een autismespectrumprofiel
 • Initiatief vanuit een groep ouders en begeleiders van personen met autisme
 • Schoolverlaters van Auticant en anderen waren de initiatiefnemers
 • Verschillende bezoeken in voorbereiding van de oprichting van de VZW AUTICURA:
  • Leef
  • Gielsbos
  • De Zonnebloemen - Dorp nr. 2 Koningin Fabiola
  • TWERK in opstartfase
  • Autistem
 • Dorp nr. 2 Koningin Fabiola - Dagcentrum De Zonnebloemen heeft zich geëngageerd. De oprichting van een nieuw dagcentrum voor mensen met autisme (later De Hoeve) was het eerste concrete project dat ondersteund werd door VZW AUTICURA.
 • Bezoeken van voorzieningen in functie van conceptontwikkeling nieuw dagcentrum en bezigheidstehuis:
  • De Sterre (De Klinge)
  • Plusoord (Tilburg) (Roger Verpoorten)
  • Mozaïek (Oostakker)
  • De Lovie (Poperinge)
  • DVC Bernadette (Lovendegem)
  • Autigone (Rijmenam / Muizen)
  • Zevenbergen (Ranst)
  • Sterrenhuis (Brasschaat)
  • De Stappe (Mortsel)
  • 't Weyerken (Heusden Zolder)
  • ...
 • 1996: ERGASIA: "klankbord bij opstart" en blijvende ondersteuning
 • 1999: voorbereidende werkgroepen Het Molenhuis te Zoersel – later Amanis (DVC Zwart Goor)
 • 2002- 2004: inhoudelijke en financiële bijdrage aan start zorgtrajectbegeleidingsdienst. Eindrapport: "De leefwereld van mensen met autisme vraagt een specifieke behandeling".
 • 2003: wonen voor mensen met normale begaafdheid en autisme. Informatie verzameld bij:
  • Schrijfbaar - Het Anker (nu: De Kade)
  • De Okkernoot
  • De Kids
 • 2003 Denkdag met VOKA omtrent “samenwerken”
 • 1 oktober 2004: initiatiefnemer conferentie “Autisme en werk. Meer en betere jobs voor meer mensen”. Een operationele netwerking tussen Ergasia, CBO De Ploeg en Auticura.
 • 2004 – Platform ASS – voorloper van steunpunt expertisenetwerken
 • ik stippel mijn traject uit!
 • 13 februari 2008: oprichting Passwerk.
 • 2008 – 2013: werkgroep pASSende woning op zoek naar gepaste wooninitiatieven voor mensen met autisme en normale begaafdheid. In het kader daarvan informatie verzameld bij:
  • Thomashuizen
  • De Thuishaven
  • Den Bosuil - beschermd worden
  • Pegode: Geïntegreerde wonen en persoonsgebonden convenanten
  • KOCA
  • De Hoeve
  • Autiwoonzorg (Leuven)
 • 2010: Wonderweg: financiële ondersteuning door tijdelijke lening
 • April 2012: Autiwoonzorg inhoudelijk meedenken en gedeeltelijke sponsoring van administratief materiaal
 • 2014: voorbereiding impact maatwerkdecreet op ERGASIA en TWERK
 • 2015 – 2016: Onderzoeksproject “Tussen schip en wal. Over (jong)volwassenen aan de rand van zelfstandigheid voor wie de maatschappij onvoldoende antwoorden kent.”
 • 2014 - … De Stip: trajectbegeleiding en netwerkondersteuning op maat, voor (rand)normaalbegaafde jongeren met een AutismeSpectrumStoornis, die de overgang onderwijs-welzijn-arbeid dienen te maken.
Raad van beheer
 • Voorzitter: Gust Van Dyck
 • Secretaris: Katlijne Marien
 • Penningmeester: Eric Roels
 • Leden: Marleen De Clercq, Ilse De Loos, Sonia De Ley, Kristiene Reyniers
Werkgroepen
Ad hoc naargelang noden / projecten
 1. Werkgroep "infrastructuur"

  Tracht zich een idee te vormen over alles wat met de bouw van een voorziening te maken heeft (inrichting, kostenraming, brandveiligheid, …)

 2. Werkgroep "inhoudelijk"

  Toetst de gegevens van vorige werkgroep aan de specifieke noden van mensen met autismespectrumprofiel.

  Zorgt voor een ervaringsdeskundig en wetenschappelijk onderbouwd inhoudelijk advies en verspreidt informatie over autisme.

 3. Werkgroep "fondsen"

  Zorgt voor de financiële middelen door fondsenwerving en het organiseren van allerlei acties (jaarlijkse wijnverkoop, kaas- en wijnavond, …)